Stadt Trier - Pressemitteilungen http://www.trier.de Aktuelle Pressemitteilungen der Stadt Trier de Karl Marx in Karikaturen und Plakaten http://www.trier.de/icc/internet_de/nav/4cc/broker.jsp?uMen=4cc4fbd0-1d9c-d311-c258-732ead2aaa78&uCon=37610622-34cd-3261-5fbb-3584059bee90&uTem=02f7089a-29fc-6c31-e777-d8b132ead2aa Mon, 19 Mar 2018 12:16:54 +0100 broker.jsp?uMen=4cc4fbd0-1d9c-d311-c258-732ead2aaa78&uCon=37610622-34cd-3261-5fbb-3584059bee90&uTem=02f7089a-29fc-6c31-e777-d8b132ead2aa Externe Experten leiten neue Haushaltsstrukturkommission http://www.trier.de/icc/internet_de/nav/4cc/broker.jsp?uMen=4cc4fbd0-1d9c-d311-c258-732ead2aaa78&uCon=30120622-34cd-3261-5fbb-3584059bee90&uTem=02f7089a-29fc-6c31-e777-d8b132ead2aa <img src=" http://www.trier.de/icc/internet_de/med/8f0/8f020622-34cd-3261-5fbb-3584059bee90,11111111-1111-1111-1111-111111111111&size=3.jpg " border="0" align="left" hspace="5"> Mon, 19 Mar 2018 12:10:53 +0100 broker.jsp?uMen=4cc4fbd0-1d9c-d311-c258-732ead2aaa78&uCon=30120622-34cd-3261-5fbb-3584059bee90&uTem=02f7089a-29fc-6c31-e777-d8b132ead2aa Earth Hour: Trier schaltet ab http://www.trier.de/icc/internet_de/nav/4cc/broker.jsp?uMen=4cc4fbd0-1d9c-d311-c258-732ead2aaa78&uCon=f4520622-34cd-3261-5fbb-3584059bee90&uTem=02f7089a-29fc-6c31-e777-d8b132ead2aa Mon, 19 Mar 2018 12:08:45 +0100 broker.jsp?uMen=4cc4fbd0-1d9c-d311-c258-732ead2aaa78&uCon=f4520622-34cd-3261-5fbb-3584059bee90&uTem=02f7089a-29fc-6c31-e777-d8b132ead2aa Feiertagsruhe an Ostern respektieren http://www.trier.de/icc/internet_de/nav/4cc/broker.jsp?uMen=4cc4fbd0-1d9c-d311-c258-732ead2aaa78&uCon=60810d98-9c90-e161-44e4-c3e302797ea9&uTem=02f7089a-29fc-6c31-e777-d8b132ead2aa Mon, 19 Mar 2018 10:05:00 +0100 broker.jsp?uMen=4cc4fbd0-1d9c-d311-c258-732ead2aaa78&uCon=60810d98-9c90-e161-44e4-c3e302797ea9&uTem=02f7089a-29fc-6c31-e777-d8b132ead2aa Tablet statt Papierberge: Papiereinsparung in der Verwaltung http://www.trier.de/icc/internet_de/nav/4cc/broker.jsp?uMen=4cc4fbd0-1d9c-d311-c258-732ead2aaa78&uCon=1d60eabb-dd82-2615-fbb3-584059bee90d&uTem=02f7089a-29fc-6c31-e777-d8b132ead2aa <img src=" http://www.trier.de/icc/internet_de/med/43b/43b0eabb-dd82-2615-fbb3-584059bee90d,11111111-1111-1111-1111-111111111111&size=3.jpg " border="0" align="left" hspace="5"> Thu, 15 Mar 2018 11:08:07 +0100 broker.jsp?uMen=4cc4fbd0-1d9c-d311-c258-732ead2aaa78&uCon=1d60eabb-dd82-2615-fbb3-584059bee90d&uTem=02f7089a-29fc-6c31-e777-d8b132ead2aa Bürgeramt ab dem 19. März in der Jägerkaserne http://www.trier.de/icc/internet_de/nav/4cc/broker.jsp?uMen=4cc4fbd0-1d9c-d311-c258-732ead2aaa78&uCon=ed60eabb-dd82-2615-fbb3-584059bee90d&uTem=02f7089a-29fc-6c31-e777-d8b132ead2aa Thu, 15 Mar 2018 11:07:30 +0100 broker.jsp?uMen=4cc4fbd0-1d9c-d311-c258-732ead2aaa78&uCon=ed60eabb-dd82-2615-fbb3-584059bee90d&uTem=02f7089a-29fc-6c31-e777-d8b132ead2aa Standesamt http://www.trier.de/icc/internet_de/nav/4cc/broker.jsp?uMen=4cc4fbd0-1d9c-d311-c258-732ead2aaa78&uCon=b2b0eabb-dd82-2615-fbb3-584059bee90d&uTem=02f7089a-29fc-6c31-e777-d8b132ead2aa Thu, 15 Mar 2018 11:03:58 +0100 broker.jsp?uMen=4cc4fbd0-1d9c-d311-c258-732ead2aaa78&uCon=b2b0eabb-dd82-2615-fbb3-584059bee90d&uTem=02f7089a-29fc-6c31-e777-d8b132ead2aa „Lesen im Schuhkarton“ als Schülerausstellung http://www.trier.de/icc/internet_de/nav/4cc/broker.jsp?uMen=4cc4fbd0-1d9c-d311-c258-732ead2aaa78&uCon=86320f8b-abf3-2261-5fbb-3584059bee90&uTem=02f7089a-29fc-6c31-e777-d8b132ead2aa Wed, 14 Mar 2018 11:58:29 +0100 broker.jsp?uMen=4cc4fbd0-1d9c-d311-c258-732ead2aaa78&uCon=86320f8b-abf3-2261-5fbb-3584059bee90&uTem=02f7089a-29fc-6c31-e777-d8b132ead2aa Seniorenbeirat plant Sprechstunde http://www.trier.de/icc/internet_de/nav/4cc/broker.jsp?uMen=4cc4fbd0-1d9c-d311-c258-732ead2aaa78&uCon=67320f8b-abf3-2261-5fbb-3584059bee90&uTem=02f7089a-29fc-6c31-e777-d8b132ead2aa Wed, 14 Mar 2018 11:57:37 +0100 broker.jsp?uMen=4cc4fbd0-1d9c-d311-c258-732ead2aaa78&uCon=67320f8b-abf3-2261-5fbb-3584059bee90&uTem=02f7089a-29fc-6c31-e777-d8b132ead2aa Nächtliche Sperrung auf dem Markusberg wegen Krötenwanderung http://www.trier.de/icc/internet_de/nav/4cc/broker.jsp?uMen=4cc4fbd0-1d9c-d311-c258-732ead2aaa78&uCon=12630f8b-abf3-2261-5fbb-3584059bee90&uTem=02f7089a-29fc-6c31-e777-d8b132ead2aa Wed, 14 Mar 2018 11:50:37 +0100 broker.jsp?uMen=4cc4fbd0-1d9c-d311-c258-732ead2aaa78&uCon=12630f8b-abf3-2261-5fbb-3584059bee90&uTem=02f7089a-29fc-6c31-e777-d8b132ead2aa